Czy osoby które dbają os woje zdrowie mniej cieszą się życiem

Czy osoby, które dbają o swoje zdrowie, mniej cieszą się życiem?

Zastanawialiście się kiedyś czy osoby, które dbają o swój styl życia- o swoje zdrowie, nie tracą czasem takiej czystej radości? Muszą się przecież przejmować, że potrzeba zrobić w tym tygodniu jeszcze jeden trening. A ten pyszny posiłek zawiera tyle tłuszczu i kalorii, że cięzko jest się cieszyć jego smakiem (nadwaga, otyłość?). A tego produktu nie kupię, bo zawiera glutaminian monosodowy… W dzisiejszych czasach towarzyszy nam trend na tzw. zdrowy styl życia i super! Bo zdrowie jest przecież niesamowicie ważne! Ale czy nie zaczynamy świrować? Czy to ciągłe skupienie, nie odbiera nam radości ze zwykłych, małych rzeczy?

Czy osoby, które dbają o swoje zdrowie, mniej cieszą się życiem?

Wraz z moją znajomą postanowiłyśmy przyjrzeć się tym zagadnieniem i stworzyłyśmy takie protobadanie. Zaznaczę na początku, że nie zostało ono przeprowadzone metodologicznie prawidłowo. Testy, które wykorzystałyśmy również nie miały odpowiednich parametrów statystycznych. Powiem więcej, stworzyłyśmy je potrzebę tego badania. Nie zostały wystandaryzowane, ani znormalizowane. Nie mniej jednak, można wyciągnąć kilka ciekawych wniosków, które Wam dziś przedstawię.
UWAGA: To chyba mój najdłuższy wpis, więc jeśli nie jesteście tak cierpliwi to przesrollujcie do wniosków na samym końcu.

Zadałyśmy sobie pytanie:
Czy osoby dbające o styl życia charakteryzują się niższym poziomem hedonizmu? 

Wprowadzę najpierw, dla uściślenia, co rozumiałyśmy przez konkretne pojęcia, którymi się posługiwałyśmy. Za osoby dbające o styl życia uznałyśmy osoby, które zwracają uwagę na wiele aspektów, takich jak: zdrowe odżywianie,  odpowiednią aktywność fizyczną, sposoby ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska, kontrolę swojego stanu zdrowia oraz optymalny poziom relaksu.  Z kolei hedonizm definiowałyśmy jako odczuwanie przyjemności zmysłowej, intelektualnej, duchowej (hobby, rozrywki, jedzenie), radość z drobnych rzeczy, poszukiwanie oraz motywacja do poszukiwań nagród i  czerpanie radości z chwili obecnej.

Metoda badania

Zanim przedstawię wyniki, wspomnę jeszcze, że wprowadziłyśmy kilka skal w naszych kwestionariuszach. Pierwsza, skala “Hedonizm” powstała w oparciu o kwestionariusz badający anhedonię jako
stan (DARS) oraz drugi, mierzący przyjemność konsumpcyjną (TEPS), odnoszącą się do przyjemności wynikającej z
nagrody oraz antycypacyjną, związaną z motywacją i przyjemnością poszukiwania i kontynuowania
nagradzającej czynności.
Druga skala, “Dbanie o styl życia” stworzona została w oparciu o 5 podskal wyróżnionych na podstawie analizy literatury: “Zdrowe żywienie”, “Regularna aktywność fizyczna”, “Zwracanie uwagę na zanieczyszczenia środowiska”, “Regularna kontrola stanu zdrowia”, “Dbanie o relaks”.

Wyniki

W badaniu  wzięło udział aż 139 osób!  84 kobiety i 55 mężczyzn. Średnia wieku wyniosła 24 lata. Co ciekawe, tylko 24 osoby odpowiedziały pozytywnie na pytanie czy ich zawód kwalifikuje się do branży okołomedycznej, pozostałe 115 osób odpowiedziało przecząco.

Policzyłyśmy korelacje między poszczególnymi skalami, jednak nie będę wprowadzać miszmaszu niepotrzebnymi informacjami. To, co warte uwagi, to na pewno fakt, że  korelacje między skalami “Hedonizm” i “Dbałość o styl życia”, z uwzględnieniem podziału na podskale, były dodatnie. Oznacza to, że osoby o wyższych wynikach w jednej skali miały również wyższe wyniki w drugiej. Zależności były słabe, jednakże wszystkie miały ten sam kierunek.

Czy osoby, które dbają o swoje zdrowie mniej cieszą się życiem

Jeśli przeraziliście się tą tabelką, spieszę z wyjaśnieniem.  Przedstawia ona liczebność osób o wynikach wysokich i niskich w poszczególnych podskalach. Interesujący może być fakt, że w grupie osób, które raczej średnio dbały o swoje zdrowie (miały niskie wyniki) nie specjalnie różniły się  jeśli chodzi o poziom odczuwanego hedonizmu. Natomiast w przypadku wysokich wyników w skali “Dbałość o zdrowie” zróżnicowanie to było znaczące. Oznacza to, że osoby dbające o zdrowie miały wyższy poziom hedonizmu.

W kwestionariuszu były też pytania otwarte. Zdecydowana większość grupy osób mających wysokie wyniki w podskali “Regularna aktywność fizyczna” (84%) w pytaniu o swoje ulubione aktywności wykonywane samodzielnie
wpisywało działania związane bezpośrednio ze sportem – m.in. treningi, jazda na rolkach/rowerze/nartach, pływanie, taniec (zobacz co taniec robi z człowiekiem).
Przy uzasadnianiu wyboru swojej ulubionej potrawy, 36% osób z wysokimi wynikami w podskali “Zdrowe żywienie”, wskazywało na to czy jest potrawa zdrowa czy nie, jakie korzyści można dzięki niej osiągnąć, jak wpływa na jej organizm.

Wnioski

1. Korelacje pomiędzy skalą “Hedonizm”, a “Dbałość o styl życia” były niskie, jednakże dodatnie. Świadczy to o zależności między dbaniem o styl życia, a cieszeniem się nim.
2. Osoby, które dbały o swój styl życia w zdecydowanej większości miały wysokie wyniki jeśli chodzi o hedonizm. Osoby, które nie przejmowały się stylem życia nie za bardzo się różniły pod tym względem.
3. Większość osób o wysokich wynikach z podskali “Regularna aktywność fizyczna” jako ulubione czynności wymieniała aktywność sportową.

Czy osoby, które dbają o swoje zdrowie, mniej cieszą się życiem?

Według tego badania (a przypomnę, że nie możemy go uznać za prawidłowe i rzetelne badanie) jest zupełnie na odwrót! Osoby, dla których ważne jest zdrowie, to jak się odżywiają, czy ćwiczą, czy potrafią sobie radzić ze stresem potrafią też cieszyć się życiem! Bardzo mi się podoba ten wniosek! Oznacza to, że mimo narastającego trendu nie zaczęliśmy świrować i nie poddajemy całego swojego życia dbałości o nie- to by była wielka ironia losu.

Niestety możemy tak powiedzieć tylko o przebadanej grupie, ponieważ próba nie była reprezentatywna, nie możemy tego przełożyć na całą populację. Ale możemy obserwować! A być może kiedyś, ktoś postanowi przeprowadzić takie badanie. Jak to u Was wygląda? Czy osoby, które dbają o swoje zdrowie, mniej cieszą się życiem?


  • Siwek M. (2017). Anhedonia w zaburzeniach depresyjnych. W: Psychiatria i psychologia
    kliniczna 17(3), s.216-224
  • Ostrowska, A.(1999). Styl życia a zdrowie . Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN